terug naar selectie

Wout Penning

Algemeen directeur / CEO
Vakgebied: Management & support – directie
Functie: Algemeen directeur / CEO, Operationeel Directeur, Raad van Toezicht (RvT) - lid, Vestigingsdirecteur
Locatie: Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Randstad, West-Nederland
Tarief: €90 - €125
Beschikbaarheid: In overleg uur

Resultaatontwikkeling Verandermanager Organisatieontwikkeling Personeelsontwikkeling
BeschikbaarLaatste check: 2 juni 2020
Linkedin Contact
Profiel
CV & Portfolio

Uw integrale strategische partner voor uw bedrijfskundige en veranderkundige vraagstukken met specialisaties in organisatieontwikkeling, personeelsontwikkeling en financieel beleid.

Met mijn jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening en het maatschappelijke domein komt er iemand binnen die het niet kan laten om de koers te bepalen, de organisatie in balans te houden en op haar bestemming te brengen. Ik lever een bijdrage aan de bestuurlijke verandering van organisaties, om de organisatie op een hoger niveau te krijgen en te investeren in duurzame ontwikkeling van het personeel, zodat de organisatie beter voorbereid is op de toekomst. Hierdoor blijven de continuïteit en het rendement van de organisatie gewaarborgd. Dit doe ik als gedreven bestuurder en bemiddelaar: ik sta in verbinding met mijn omgeving, zet de koers uit, regisseer verandering en breng organisaties tot ontwikkeling.

Mijn opgedane ervaring in het bedrijfsleven en de zakelijke dienstverlening (tot 2003) blijkt een goede voorbereiding te zijn voor mijn leidinggevende functies in het maatschappelijke domein (onderwijs, gemeenten en jeugdzorg). Ik combineer het zakelijk belang met menselijk welbevinden. De belangen van de stakeholders worden uiteraard behartigd. Graag zet ik mijn inzicht en ervaring in om van toegevoegde waarde te zijn voor uw organisatie. 

Branche/sector
Consultancy, Financiële dienstverlening, Intermediairs, Onderwijs en Onderzoek, Overheid en semi-overheid
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
WO
Titel (afgeronde opleiding):
Drs. (Bedrijfskunde)
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
17
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
Word, Excel, Powerpoint, etc.
Goed
juli 2019 - januari 2020
CPOV Veenendaal
Ontwikkelen en realiseren van een verbeterplan om goede onderwijsresultaten neer te zetten, implementeren van een professionele opbrengstgerichte cultuur, beleidsontwikkeling en borging van geïnitieerd beleid.
januari 2019 - juni 2019
Bestuursadviseur
Adviseren van een onderwijsbegeleidingsbureau en adviseren van schoolbesturen.
oktober 2018 - juli 2019
CPOV Veenendaal
Ontwikkelen en realiseren van een verbeterplan om goede onderwijsresultaten neer te zetten, implementeren van een professionele opbrengstgerichte cultuur, beleidsontwikkeling en borging van geïnitieerd beleid.
december 2017 - december 2018
KOC Diensten (Jeugdzorg)
Integrale beleidsontwikkeling in de jeugdzorg. Implementeren van kwaliteitseisen van de verschillende zorgregio's en van Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg. Implementeren van professionalisering op meerdere niveaus in de organisatie: van persoonlijke ontwikkelingsplannen tot organisatieontwikkelingsplannen.
juni 2017 - oktober 2017
Stichting BOOR te Rotterdam
Interimopdracht: personeels- en organisatieontwikkeling op De Vierambacht te Rotterdam (Stichting BOOR). Het Steve Jobs concept was niet doordacht en niet geborgd. Het personeel en de ouders zijn niet (voldoende) gekend in het concept en er was geen eigenaarschap. Er zijn inmiddels 70 leerlingen van school gehaald. Ik heb een beheersplan geschreven en het personeel gemotiveerd om bij te dragen aan een doorstart van de school. Daarnaast heb ik een financieel beheersplan opgesteld om drastisch te bezuinigen.
januari 2016 - december 2017
Eben-Haëzerschool Oldebroek
Interimopdracht: opstellen van een integraal verbeter-plan “bouwen aan vertrouwen” inzake het implemen-teren en borgen van onderwijskwaliteit, zorgbeleid, handelingsgericht werken, schoolondersteunings-profiel, burgerschapsbeleid, onderwijsopbrengsten en een professionele schoolcultuur. Personeels- en organisatieontwikkeling. resultaten: herstel van verloren vertrouwen, goede verstandhoudingen, goede kwaliteit, goede resultaten, tevreden belanghebbenden en toezichthouders.
januari 2015 - december 2015
Integraal Huisvestingsbeleid (H.I. Ambacht)
Ontwikkelen en realiseren van nieuwe onderwijsclus-ters en de implementatie van “doordecentralisatie huisvestingsmiddelen” voor 4 denominaties (open-baar onderwijs, protestants-christelijk onderwijs, rooms-katholiek onderwijs, reformatorisch onderwijs) en implementatie van het integraal huisvestingsplan (IHP).
januari 2015 - augustus 2018
Zakelijke dienstverlening en Onderwijs
Opstellen van SWOT-analyses (als basis voor het), opstel-len van strategische beleidsplannen, opstellen van risico-inventarisaties en bijbehorende beheersmaatregelen (diverse opdrachten).
januari 2004 - juni 2015
Bestuursvoorzitter FPO Rijnmond
Verantwoordelijk voor het integrale strategische beleid voor 30 scholen (ruim 7.000 leerlingen en circa 800 personeelsleden): toezichthoudend vermogen, beleidsvoerend vermogen, personeelsbeleid, ICT-beleid, deskundigheidsbevordering voor directies, lerend netwerk, financieel beleid (benchmarks), etc.
april 2003 - december 2014
Directeur-bestuurder
Integraal strategisch eindverantwoordelijk voor de realisatie van de visie en de strategische doelstellingen in het scholencluster van 3 scholen inzake onderwijskwaliteit, onderwijsopbrengsten, personeelsbeleid, deskundigheidsbevordering, financieel beleid, huisvestingbeleid, governancebeleid.
maart 1987 - maart 2003
Sales Manager
In verschillende rollen en verbanden heb ik bijgedragen aan de realisatie van commerciële en strategische doelstellingen in de zakelijke dienstverlening (o.a. Eosta, The Greenery, Rabobank en KPN Telecom).