terug naar selectie

Wim Schuur

(Bedrijfs-) Adviseur
Vakgebied: Management & support – project & overig
Functie: (Bedrijfs-) Adviseur, Projectcoördinator, Projectvoorbereider
Locatie: Gelderland, Overijssel, Oost-Nederland
Tarief: €75 - €100
Beschikbaarheid: 20 - 24, 24 - 32, In overleg uur

Plannen en organiseren Mensgericht leiderschap Kwaliteitgericht Verbinden Consciëntieus Flexibel Betrokken Open
Niet beschikbaarLaatste check: 27 augustus 2019
Linkedin Contact
Profiel
CV & Portfolio

Medewerkers waar ik veel mee te maken heb zeggen over mij dat ik hen op een inspirerende en stimulerende wijze  ondersteun doordat ik de goede vragen stel waardoor zij meer autonoom kunnen handelen. Ook geeft men aan dat ik veel ruimte geef voor eigen inbreng, vanuit vertrouwen op kennis, kracht en expertise van de ander.
Deze manier van leidinggeven is krachtig en helpt mij om mensen in beweging te krijgen om afgesproken doelstellingen te behalen en vast te houden.

 

Werkervaring en gerealiseerd resultaat

Juni 2010- heden    :
Beleidsmedewerker onderwijs bij de Stichtingen OPSO en SPOOR (OPSPOOR) in Purmerend

Verantwoordelijk voor de vertaalslag van de missie en visie (kernwaarden)  van de organisatie naar het te voeren strategisch onderwijsbeleid; uitwerking van een onderwijs “raamwerk” op A3 formaat.

Sparringpartner voor het College van Bestuur – gevraagd en ongevraagd- op het gehele onderwijsterrein, ook in relatie tot wet en regelgeving;

Verantwoordelijk voor scholingsbeleid waaronder ontwikkeling van een huisacademie en “inkoop” online academie, de gezamenlijk professionalisering bijvoorbeeld voor IB’ers en directeuren (directiedagen) ook samen met Samenwerkingsverbanden en externen; tweejaarlijkse onderwijsdagen

Verantwoordelijk voor de uitwerking en vertaling van beleid van de twee samenwerkingsverbanden Waterland en Zaanstreek naar de scholen.

Verantwoordelijk voor de coördinatie van het regionale project voor (hoog)begaafde leerlingen onder de noemer VOSTOK (6 plusgroepen in de regio Waterland) en LAIKA (5 Specialisten begaafdheid die scholen begeleiden).

Gesprekspartner in overleg in het kader van VVE, Passend Onderwijs, IKC en raakvlakken onderwijsinhoud en huisvesting, met gemeenten, VO, en overige partners

Lid van het managementteam van OPSPOOR;

Lid benoemingscommissies voor nieuwe directeuren; project- en afdelingsleider, voorzitter IB netwerk, 

Eerste aanspreekpunt bij ingediende klachten.

Bestuurslid van MIG tech-netwerk van Waterland.
De afkorting MIG staat voor Manuele Intelligentie Groep. Meer aandacht voor techniek en de technische beroepen, ruimte voor praktijklessen en techniek in het onderwijs zijn de speerpunten van deze vereniging middels een jaarlijks event, een MIG-Kit op elke school en bedrijfsbezoeken.

Juni 2010- heden    :

eigen bedrijf “Sterk in onderwijs” gericht op begeleiding, coaching en training binnen het PO

Training en begeleiding van schoolteams bij het invoeren van coöperatief leren, het werken vanuit verschillende intelligenties (Meervoudige intelligentie) en het omgaan met gedragsproblemen in de groep.
Ondersteuning van directeuren bij de implementatie van nieuw beleid in de school.
Critical friend voor directeuren.

2007- 2010              

relatiemanager/ onderwijsadviseur bij IJsselgroep locatie Almere
o.a. voor de gemeenten (en daarbinnen de schoolbesturen en alle scholen) in Almere, Lelystad en Zeewolde met als doel het meedenken met- en het adviseren van wethouders, ambtenaren en (bovenschools)directies.

Veel advieswerk en scholingsactiviteiten ontwikkeld en “verkocht”aan klanten: scholen, besturen en gemeenten.

2000- 2007            

onderwijsadviseur/relatiemanager bij IJsselgroep locatie Apeldoorn, o.a. projectleider

Onderwijskansenbeleid in Apeldoorn(2002-2005) en Deventer(2004-2005) en trainer/begeleider

In mijn rol van onderwijsadviseur ben ik in Apeldoorn als coördinator betrokken geweest bij het beleid voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie.
Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk beleid van gemeente, scholen en kinderopvangin deze gemeente

Daarnaast heb ik als projectleider Onderwijskansenbeleid, in opdracht van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Deventer, scholen van begin (schoolontwikkelingsplan) tot eind (rapportage voor het ministerie inclusief financiële verantwoording) begeleid en directeuren gecoacht.

Als trainer heb ik o.a. een  bijdrage geleverd aan het project “Elk kind telt” in Amsterdam-Zuidoost waarbij structureel coöperatief leren en het werken met didactische structuren, gekoppeld werd aan het rekenonderwijs. (2007- 2010)
De inhouden van deze trainingen zijn gebaseerd op de denkbeelden van Spencer Kagan waaraan ik, voor een deel, mijn visie op onderwijs ontleen.
Mede op basis van die theorie ben ik mede ontwikkelaar i.s.m. Bazalt van een aanpak voor het Nederlandse onderwijs om ordeverstoringen in de groep tegen te gaan onder de naam WIN WIN en mede auteur va het boek een Goede Start

1992- 2000      

coördinator Samenwerkingsverband WSNS regio Zutphen
Gezorgd voor afstemming van strategisch beleid van  besturen, scholen en andere deelnemende instellingen.
Verantwoordelijk voor zorg(beleids)plannen, inclusief begroting en financiële verantwoording.
Het geven van voorlichting, het voorzitten van de stuurgroepvergaderingen, de Permanente Commissie Leerlingenzorg en het netwerk van Intern Begeleiders

 

1988- 2001      

directeur openbaar basisonderwijs Zutphen
o.a. invoering module Adaptief Onderwijs van het APS

 

1978- 1988      

groepsleerkracht op verschillende openbare scholen in Vriezenveen en Hengelo (O)

Branche/sector
Onderwijs en Onderzoek
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Post-HBO
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
10
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
kennis van- en ervaring met gangbare programma\\\\\\\\\\\\\\\'s
Matig