terug naar selectie

Wilma Toering

Afdelingsmanager
Vakgebied: Management & support – management
Functie: Afdelingsmanager, Manager Bedrijfsbureau, Manager Facilitair, Office manager, Operations Manager
Locatie: Brabant, Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Noord- Nederland, Midden-Nederland, West-Nederland
Tarief: €55 - €65
Beschikbaarheid: 20 - 24, 24 - 32, 32 - 36 uur

implementatie Bedrijfsvoering Operationeel manager Huisvesting facilitair Projectmanagement Management assistent Events Office Management facility
Niet beschikbaarLaatste check: 16 februari 2020
Linkedin Website Contact
Profiel
CV & Portfolio

Ik ben vooral een denker en doener op tactisch niveau en ben van toegevoegde waarde als ik activiteiten kan opzetten / aanpassen in de bedrijfsvoering waardoor het primaire proces beter ondersteund wordt. Van nature heb ik een organisatie brede blik en aanpak en ik zoek naar verbinding met medewerkers, management en klanten. 

Geef mij een doel, een taak, een probleem of een project (zowel klein als meer complex) en ik regel het. Naast de coördinatie van de dagelijkse operatie,kijk ik hoe zaken beter kunnen, analyseer processen, vraag door, zoek naar oplossingen en zorg vervolgens voor de uitvoering. Ik heb daarbij oog en oor voor de belangen en ideeën van betrokken partijen en personen. Bij diverse werkgevers heb ik de facilitaire dienstverlening naar een hoger niveau getild en huisvestingsprojecten van A-Z uitgevoerd. 

Mijn expertise kan ingezet worden als bijvoorbeeld coördinator, project manager, office manager en facilitair manager. Kleinere en middelgrote organisaties hebben elk een eigen dynamiek en vind ik boeiend om opdrachten voor uit te voeren. Dit kan onder andere vanuit een  ZZP constructie.

Branche/sector
Facilitaire dienstverlening
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
HBO
Leidinggevende ervaringen
Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
13
Ervaring als MT-lid
Ja
januari 2016 - december 2018
Implementatie manager facilitaire services
Nationale Politie, Regionaal Facilitaire Services Eenheid Amsterdam Verantwoordelijk voor diverse implementaties van nieuwe facilitaire contracten, werkprocessen en operationele projecten binnen Regionale Facilitaire Services in de Eenheid Amsterdam, Landelijke Eenheid en Politie Academie (Regio Amsterdam) Deze zijn uitgevoerd volgens het nieuwe landelijke dienstverleningsconcept van Facility Management binnen een continue sterk veranderende omgeving en een politiek krachtenveld. Ik heb hierbij draagvlak gecreëerd, advies gegeven en operationele sturing gegeven binnen de organisatie om de betreffende implementaties succesvol uit te voeren. Verantwoordelijk voor en sturing gegeven aan de implementatie van het operationeel voertuigen beleid en beheer van ruim 900 voertuigen volgens het landelijk beleid: projectplan met impact analyse maken, advies aan de eenheid geven, communicatie strategie uitzetten, draagvlak creëren bij management en operatie, sturing geven aan de nieuwe werkprocessen in de operatie
november 2014 - mei 2015
Facilitair Service Manager
Focus op inkoop, contractmanagement en projecten. Project bedrijfsrestaurant: 1. Aanbesteding catering uitgevoerd en geïmplementeerd. De catering is naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht; medewerkers meer tevreden en een kostenbesparing. 2. Verbouwing bedrijfsrestaurant: dit is nu een ontmoetingsplek voor werknemers. Project fusie: lid zijn van het huisvestingsprojectteam waarbij een aangepaste flexibele huisvesting (inclusief verbouwing) een belangrijke rol speelt. Het lokale hoofdkantoor heeft nu een effectieve flexibele en ‘nieuwe’ werkomgeving voor ruim 200 medewerkers. Plus een kostenbesparing door een van de kantoorpanden af te stoten door de flexibele werkplekken. Project certificering beveiliging gebouwen: security in control verklaringen uitgewerkt van alle locaties (ruim 15) volgens de Rabobank richtlijnen voor veiligheid en beveiliging. Procesverbeterplan: BHV organisatie opnieuw opgezet en het team (nieuwe samenstelling na de fusie) ingewerkt
november 2012 - oktober 2014
Teammanager Facilitaire Services
• Leidinggeven & coachen van 14 medewerkers om zorg te dragen voor een verbeterde optimale facilitaire dienstverlening, van re-actief naar pro-actief. Medewerkers gecoacht om meer uit zichzelf te halen (inhoudelijk en gedrag). Medewerkers verantwoordelijk maken voor eigen leiderschap. • Verandermanagement, reorganisatie van de facilitaire afdeling: meedenken en uitvoeren van diverse facilitaire activiteiten mbt de strategie en visie zoals het outsourcen van diensten en toewerken naar een regie organisatie en het team meenemen in deze veranderingen & werkwijze. Gebouwenbeheer & installaties, schoonmaak en waardenbeheer aanbesteed en uitbesteed, dit had een formatiereductie tot gevolg van 6 medewerkers. • Project verbouwing verkoopkantoor: coördinatie van de verbouwing en budgethouder van een verkoopkantoor: dit is nu eigentijds ingericht en heeft een multifunctioneel karakter. • Proces optimalisatie: de veiligheid en beveiliging van alle gebouwen, inclusief de geldautomatenlocaties, volgens de Rabobank richtlijnen naar het juiste kwaliteitsniveau gebracht inclusief nulmetingen, verbouwingen / acties en implementatie van bijbehorende procedures. • Contractbeheer & budgetbewaking, aanbestedingen en regie houden over uitbestede diensten.
mei 2007 - december 2010
Trainer (gedragsvaardigheden)
Expans • Focus op programma’s rondom leidinggeven, training gegeven op het gebied van: management, vergadertechnieken, creatief denken en doen, persoonlijke ontwikkeling, sales. • Faciliteren van (brainstorm)sessies.
januari 2002 - mei 2007
Operationeel manager facility & huisvesting
Rabobank • Verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken op facilitair vlak, contract management en aanbestedingen. • Reorganisatie van de facilitaire afdeling: toewerken naar een regiemodel. • Verandertraject: lid van kernprojectteam mbt een omvangrijk herhuisvestingproject van 1200 medewerkers (verbouwing en verhuizen). Belangrijke aandachtspunten: flexibele werkomgeving en een nieuw bedrijfsrestaurant. • Project bedrijfshulpverlening: de hulpverlening naar een professioneel niveau brengen. Dit betekende het opzetten van een effectief functionerend bedrijfshulpverleningsteam van 50 hulpverleners. • Project veiligheid: achterstand onderhoud van het pand naar het juiste niveau gebracht. • Aanbesteding schoonmaak en catering uitgevoerd en geïmplementeerd: hoger kwaliteitsniveau en kostenbesparing. • Project verhuizing: verhuizing van 150 medewerkers naar het hoofdgebouw. • Project onderverhuur: verhuur, service en onderhoud van een ‘overbodig pand’ (in eigendom) met diverse onderhuurders opgezet, vervolgens deze dienst uitbesteed omdat deze niet tot de kerntaken behoorde. • Projectvoering: nieuw FMS systeem geïmplementeerd (Planon).
december 2000 - december 2001
Projectleider huisvestingstraject
Begeleiding en budgettering van een verbouwing en daarbij zorgdragen dat de nieuwe werkomgeving voor 150 medewerkers comfortabel, motiverend en gebruiksvriendelijk ervaren wordt. Dit betekende de coördinatie voor de facilitaire dienstverlening, flexibele werkplekconcepten en processen, de verbouwing, inrichting, communicatie en budgetbewaking.
maart 2000 - oktober 2000
Assistent facilitair manager
BT Nederland Verantwoordelijk voor de operationele gang van alle facilitaire zaken.