terug naar selectie

Robert Blonk

Communicatie manager
Vakgebied: Marketing, Sales & Communicatie – communicatie
Functie: Communicatie manager, Communicatie adviseur, Hoofd Communicatie
Locatie: Heel Nederland
Tarief: €75 - €110
Beschikbaarheid: 36 - 40 uur

Servicegericht Efficient Resultaatgericht
Niet beschikbaarLaatste check: 17 oktober 2017
Linkedin Website Contact
Profiel
CV & Portfolio

Robert heeft ruim 20 jaar ervaring als communicatieprofessional aan bureauzijde en bij profit- en non-profitorganisaties. Hij is gespecialiseerd in corporate communicatie en communicatie voor projecten en programma’s die impact hebben.

Robert activeert stakeholders om bij te dragen aan organisatieverandering. Hij overtuigt en motiveert door onder meer complexe materie simpel te maken en doelgroepen te betrekken. Met effectieve communicatie zorgt Robert voor zichtbare en meetbare resultaten.

Zijn focus ligt op kwaliteit, resultaat, gezamenlijk succes, efficiency en verankering van verbetering. Hij is gericht op transparantie in de samenwerking: geeft aan wat hij doet, waarom en wat dat oplevert. En is hands on gericht op service en klanttevredenheid: opdrachtgevers ontlasten en successen bieden. Robert studeerde af aan de School voor Journalistiek. Door zijn achtergrond en behoefte om alles terug te brengen naar de essentie, komt hij snel tot de kern.

Specialisaties

Corporate / Interne communicatie: medewerkers dragen bij aan organisatiedoelstellingen.
Programmacommunicatie: medewerkers dragen bij aan projecten en programma’s.
Intranet (Product Owner): een intranet dat aansluit bij management en medewerkers.

Communicatie producten
Voorbeelden van diensten en (online communicatie) middelen: communicatie onderzoek, quickscan, online survey, stakeholderanalyse, impactanalyse, communicatiestrategie, communicatiebeleid, visiedocument, projectcharter Prince2, interne campagne, event management, functioneel ontwerp en requirements, intranet portal, governance structuur, intranet sites, teamsites, serious game, video, communicatie toolkit, fysieke en digitale nieuwsbrief, FAQ, factsheet, presentatie, management- en medewerkersessies, training, folder, brochure, poster, personeelsblad, relatiemagazine, online demo, animatie, direct mailing.

Branche/sector
Communicatie en Media, Consultancy, Energiebedrijven, Gezondheidszorg en welzijnszorg, Industrie en productie, Informatie en Communicatie Technologie (ICT), Onderwijs en Onderzoek, Overheid en semi-overheid, Telecommunicatie
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
HBO
Titel (afgeronde opleiding):
Senior Communicatieadviseur
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
11
Ervaring als MT-lid
Nee
Software kennis
Sharepoint
Expert
Office (Word, PowerPoint, Excel)
Expert
januari 2013 - oktober 2013
Communicatie Project Manager
Realisatie nieuw intranet, inclusief processen, taken en verantwoordelijkheden voor beheer.
oktober 2011 - juni 2017
Global Corporate Communication Manager HSE
• Achtergrond: Voor organisaties met gevaarlijke bedrijfsprocessen is veiligheid van groot belang. Uit onderzoeken blijkt dat een toename van veiligheid (en een afname van lichamelijk letsel bij medewerkers) bijdraagt aan: besparingen, motivatie, kwaliteit, resultaten, reputatie en retentie. • Na vijf jaar intensieve communicatie over veiligheid is voor AkzoNobel: …het aantal jaarlijkse ongelukken met blijvend letsel in ruim 80 landen op 350 locaties afgenomen van 550 naar 120, …de set Live-Saving Rules verplicht voor elke medewerker en onderdeel van de bedrijfscultuur, …veiligheid een van de drie kernprincipes van de organisatie; • Opdracht: a. opzetten communicatie infrastructuur (middelen en kanalen); b. standaardiseren en versimpelen van veiligheidsinitiatieven en wereldwijde communicatie (visie, boodschappen, regelgeving, zichtbaarheid); c. ondersteuning van talloze programma’s gericht op het Safety Common Platform (people-, process-, product safety, continuous improvement, capability building). • Werkzaamheden: invoering van wereldwijd veiligheidsinitiatief (TakeCare) ter vervanging van 100+ locale veiligheidsinitiatieven, invoering van 9 verplichte Life-Saving Rules voor alle medewerkers en leveranciers; invoering Safety Common Platform (jaarlijkse actieoverzichten), creatie intranet portal (en 2x verbeterd) als Product Owner, realisatie van overkoepelende nieuwsbrief ter vervanging van diverse aparte nieuwsbrieven, ondersteuning van programma’s zoals Behavior Based Safety en Safe Driving, revisie, digitalisering en promotie van HSE en LSR Procedures, vijf keer de organisatie van de jaarlijkse bedrijfscampagne ‘Safety Day’ met ieder jaar een nieuw relevant veiligheidsthema (in 80 landen locatieparticipatie van 90%). • Alle communicatie in het Engels. Budgetverantwoordelijk.
oktober 2010 - oktober 2011
Projectmanager Corporate Communicatie
• Opdracht: zorgen voor kennisoverdracht, draagvlak en medewerking bij stakeholders in lijn met projectdoelen voor drie corporate projecten; • De drie projecten richtten zich op de invoering van een nieuw planningssysteem en werkproces voor roosterdienst medewerkers (in samenwerking met PA Consulting Group), een beter digitaal informatiemanagement en het uniformeren van kaders en richtlijnen; • Werkzaamheden: uitvoeren van impactanalyses, achterhalen van relevante veranderingen en boodschappen, uitrol van regionale communicatie middels tailormade toolkits en training van projectleiders van twaalf regio’s; • Verantwoordelijk voor productie en organisatie van o.a. nieuwsbrieven, intranetsites, regionale medewerkersbijeenkomsten, klankbordgroepoverleggen, factsheets, questions & answers.
oktober 2009 - oktober 2010
Strategisch Adviseur Communicatie en Inkoop
• Opdracht: formuleren en invoeren kwaliteitseisen en beleid rond samenwerking tussen corporate communicatie afdeling, interne afdelingen en leveranciers t.b.v. meer efficiency en kwaliteit; • Formuleren en implementeren nieuw werkproces, taken en middelen voor communicatieadviseurs en inkopers om onder andere leveranciers te meten op kwalitatieve prestatie-indicatoren; Opstellen programma van eisen voor nieuwe Europese Aanbesteding. Terugbrengen van achttien leveranciers naar negen; • Inwerken nieuwe medewerker voor regiefunctie op leveranciers- en contractmanagement;
september 2008 - oktober 2009
Projectmanager Verandercommunicatie
• Opdracht: verzorgen van alle in- en externe communicatie over de veranderingen voor medewerkers, klanten en intermediairs m.b.t. ICT, processen, producten en functies als gevolg van de alliantie met CZ. In samenwerking met Twynstra Gudde. • Aansturing Werkgroep Communicatie bestaande uit medewerkers van Sales, Distributie, Marketing, Communicatie en Traffic van OHRA, Delta Lloyd en CZ en dagelijks aanspreekpunt voor 12 projectleiders en lijnmanagement;
april 2006 - september 2008
Projectmanager Communicatie
• Opdracht: opstellen en implementeren in- en extern communicatieplan om medewerkers en ketenpartners (OM, ZM en DJI) te informeren over en te laten bijdragen aan negen projecten ter professionalisering van de reclasseringsfunctie. In samenwerking met Boer & Croon. • Aansturing diverse communicatie en designbureaus en samenwerking met negen projectleiders;