terug naar selectie

Petra Kaempff

Afdelingsmanager
Vakgebied: Management & support – management
Functie: Afdelingsmanager, Backoffice Manager, Frontoffice Manager, Manager IT/ ICT, Operations Manager, Procesmanager
Locatie: Drenthe, Gelderland, Overijssel, Oost-Nederland, Midden-Nederland
Tarief: €80 - €110
Beschikbaarheid: 32 - 36 uur

projectmanager verandermanager
Niet beschikbaarLaatste check: 5 februari 2018
Linkedin Contact
Profiel
CV & Portfolio

Ik ben een ervaren verandermanager met 17 jaar leidinggevende ervaring, hoofdzakelijk opgedaan bij de overheid en de zorg. Als procesconsultant heb ik 18 jaar ervaring in het inrichten van front- en backoffices in verschillende branches, zoals gemeenten, zorg en het bedrijfsleven. Bij VGZ heb ik een vertaling gemaakt van het oude AWBZ-beleid naar de WLZ op het zorgkantoor en de wijziging in proces geïmplementeerd. Ik heb als projectmanager tot implementatietrajecten begeleid, zoals de inrichting van de frontoffices bij Zorgaccent en bij Menzis en de aansluiting daarop naar de backoffice. Ik heb als verandermanager teams begeleid in bedrijfsprocesveranderingen, wijzigingen in cultuur, gecoacht op houding en gedrag zowel op team- als op individueel niveau.

Het werken met mensen en hen te begeleiden tijdens grote veranderingen is mijn grote passie, zowel bij werkinhoudelijke als persoonlijke veranderingen. Door duidelijke lijnen uit te zetten, te verbinden met mensen en mijn processenachtergrond, ben ik heel snel in staat om samen met een team een mooi resultaat neer te zetten. Ik ben geen baas, maar een leider. Ik ben open in mijn communicatie, sta met beide benen op de grond, analytisch en resultaatgericht en bovenal ben ik een mensenmens met een dosis humor. Ik initieer de acties die nodig zijn om het resultaat te behalen en stuur de medewerkers op een doortastende en kordate manier aan.

Branche/sector
Consultancy, Energiebedrijven, Facilitaire dienstverlening, Gezondheidszorg en welzijnszorg, Intermediairs, Overheid en semi-overheid, Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
HBO
Titel (afgeronde opleiding):
bc
Leidinggevende ervaringen
Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
3
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
ms-office
Goed
Protos
Goed
Mavim
Goed
juli 2017 - december 2017
projectmanager
De ToetsPraktijk verzorgt de huisbezoeken PGB voor het Zilveren Kruis. De huisbezoekers voeren controles uit bij de PGB-houders. De planning van de huisbezoeken wordt door een planningsteam gedaan en de Backoffice verwerkt de rapportages en de brieven die naar de budgethouders gaan. Taken: •Aansturen Project en verantwoordelijk voor het overall resultaat. •Direct aanspreekpunt voor de klant het Zilveren Kruis •Rapporteren over de resultaten aan het Zilveren kruis •Het op orde brengen en optimaliseren van de werkprocessen.
september 2016 - maart 2016
interim hoofd poliklinieken
Kliniek Klein Rosendael staat voor een verhuizing, het OK gedeelte verhuist naar Ede en er wordt een nieuwe Poli geopend en gebouwd in Arnhem. Er zitten 2 teams op de poli’s. Onder de Poli vallen de Front- en Backoffice, de Röntgen, de OK-planning en de facilitaire dienst. Taken: •Aansturen Poliklinieken, leidinggeven aan 35 medewerkers. •Op orde brengen en optimaliseren van de werkprocessen. •Samenvoegen van de 2 teams tot 1 team qua werkwijze en cultuur. De culturen van de vestigingen zijn totaal verschillend. •Het coachen van de medewerkers individueel en de teams als geheel.
april 2016 - augustus 2016
kwartiermaker
In het kader van het project meer inlooppunten in Leusden voor de kwetsbare inwoners is de vraag naar voren gekomen wat voor gaten er de laatste jaren zijn gevallen ten aanzien van de veranderingen in de “formele zorg”, zoals de nieuwe jeugdwet en de veranderingen in de ouderenzorg. Gemeente Leusden is met een onderzoek gestart om te kijken welke gaten er zijn gevallen en wil kijken waarin zij als gemeente verdere ondersteuning kan bieden om de inwoners een stuk extra hulp te bieden. Een optie is meer inlooppunten voor ontmoetingen of om te kunnen eten. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om een vrijwilligersorganisatie op te zetten van waaruit de ondersteunende werkzaamheden kunnen worden verricht door vrijwilligers. Taken: •Organiseren bijeenkomst voor Zorgaanbieders om de formele en informele zorg in de Gemeente Leusden in kaart te brengen. •Schrijven projectplan om de nieuwe organisatievorm te geven.
december 2015 - maart 2016
teammanager
Na het vertrek van de teammanager Team Operationele Zorginkoop moesten haar taken tijdelijk worden waargenomen door een teammanager a.i. De opdracht was om de boel op orde te brengen, zodat de volgende teammanager een goede basis heeft om verder mee te gaan. Het Team Operationele Zorginkoop ondersteunt de afdeling Zorginkoop in de contractering. Taken: • Leidinggeven aan 55 medewerkers. • Het op orde brengen van de achterstanden in mail en terugbelverzoeken. • Het beoordelen van medewerkers, het ontslaan van medewerkers. • Het team begeleiden in een “lean”manier van werken. • Het verbeteren van de communicatie en de cultuur binnen het team. We moeten weer lol in ons werk gaan krijgen, vrij zijn om je mening te mogen uiten, mee te denken in werkprocessen, successen mogen gevierd worden, fouten mak je om van te leren; •Coachen van seniormedewerkers om hun leidinggevende capaciteiten te verbeteren; •Sturen op het gedrag van medewerkers, zoals we houden ons aan “afspraak is afspraak” en we mogen elkaar aanspreken op zaken die niet goed gaan; •Zaken op orde brengen met de ICT-leverancier van het contracteringssysteem. Zorgen dat de medewerkers meer ICT-kennis krijgen en beter kunnen inschatten wat er aan werkzaamheden ij de leverancier hoort en wat bij ons; •Rapporteren aan het Managementteam; •Deelnemen aan projecten: stuurgroep overleg, schrijven van een PID.
december 2014 - november 2015
procesverbeteringsmanager
Binnen Menzis wordt momenteel bekeken door het management welke taken/processen ten behoeve van de contractering van Zorgaanbieders van de divisie Operations naar de divisie Zorg dienen te worden verschoven en op welke manier dat het beste kan gebeuren. Dit betreft een verschuiving van werkprocessen en taken van de afdeling Contractbeheer naar het Team Operationele Zorginkoop. Taken: •Verbeteren van de communicatie en de cultuur binnen het team. •Coachen van seniormedewerkers om hun leidinggevende capaciteiten te verbeteren. •Coachen individuele medewerkers. •Het leiden van de transitie van de 2 teams •Adviseren van het management over de inrichting van het project. •Het optimaliseren van de bestaande werkprocessen van alle zorgsoorten van het Team Operationele Zorginkoop. Het beschrijven van de processen, taken en verantwoordelijkheden. Afspraken maken met partijen binnen de keten. •Opzetten proces contractcontroles en de verantwoording richting de verschillende partijen, zoals de NZA. •Opzetten processen voor de communicatie met Zorgaanbieders. Stroomlijnen mail en telefoonverkeer voor de inrichting van de “Service”richting de Zorgaanbieders.
april 2014 - november 2014
business proces consultant
Binnen het VGZ Zorgkantoor vindt er een reorganisatie plaats voor de overgang van de oude AWBZ naar de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het project HLZ is ingericht om de processen te analyseren en te bekijken wat er na 1 januari 2015 wegvalt en wat komt er aan nieuwe processen bijkomt. Daarnaast dienen de bestaande functies onder de loep te worden genomen en van de nieuwe en gewijzigde functies de taken en verantwoordelijkheden te worden beschreven. Het project is opgedeeld in een frontoffice deel en een backoffice deel. Ik ben onderdeel aan het backoffice deel. Taken: •Het analyseren en beschrijven van de bestaande AWBZ (IST-situatie) processen voor de backoffice (declareren, controles, informatievoorziening en changemanagement); •Het ontwerpen en beschrijven van de “nieuwe”WLZ-processen, koppelvlakken en RACI (SOLL-situatie na 1 januari 2015) voor de backoffice; •Het faciliteren van workshops voor het ontwerpen de processen samen met de gebruikers; •Het inrichten van de nieuwe organisatie van het zorgkantoor.
mei 2011 - maart 2018
projectmanager/teammanager
Om een professionele ICT-organisatie te krijgen binnen zorgaccent dient te afdeling Informatisering opgericht te worden. Deze afdeling opereert op het scheidsvlak van de business en ICT. Daarnaast dient de afdeling informatisering te worden samengevoegd met automatisering en aangestuurd te worden. Binnen Zorgaccent dient het projectmatig werken een professionaliseringsslag te maken, zodat iedereen op dezelfde manier gaat werken binnen de projecten. Taken: •Het aansturen van 15 medewerkers. •Werving en selectie van nieuwe medewerkers voor de ICT-afdeling. •Het coördineren van alle ICT-projecten binnen de organisatie, schrijven van een jaarlijks programmaplan met een planning; •Het aansturen van projecten, zoals: Het inrichten en aansturen van de ITIL-processen op de ICT-afdeling; Het inrichten van de backoffice van de Intramurale organisatie (TIS); Het aansturen van het project voor de implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier en het Elektronisch medisch Dossier voor alle behandelaren binnen Zorgaccent; Het inrichten van informatisering. Bepalen van de taken en verantwoordelijkheden van informatisering; •Het adviseren en doorvoeren van wijzigingen in de primaire en ondersteunende processen binnen de organisatie; •Coaching opzet van het zelfsturende team Informatisering en Automatisering; •Opstellen plan voor de inrichting van de Frontoffice