terug naar selectie

Miranda van Meel

Manager Finance & Control
Vakgebied: Finance & Accounting – management
Functie: Manager Finance & Control, Finance Manager, Hoofd Administratie, Manager Finance, Manager Planning & Control, Manager Financiële Administratie 
Locatie: Brabant, Gelderland, Limburg, Overijssel, Utrecht, Oost-Nederland, Midden-Nederland, Zuid-Nederland
Tarief: €80 - €85
Beschikbaarheid: 32 - 36, 36 - 40 uur

People Manager Authenthiek Helicopterview Finance professional Verbinder Integer Stressbestendig Flexibel Accuraat
Niet beschikbaarLaatste check: 22 april 2020
Linkedin Contact
Profiel
CV & Portfolio

Ik ben een enthousiaste en betrokken financial met kennis van bedrijfskunde en ruime ervaring als leidinggevende en manager, inhoudelijk sterk en een gezonde dosis humor. Naast de zakelijke kant heb ik zeker ook soft skills. Door mijn opgebouwde carrièrelijn en mijn open communicatie heb ik snel kennis van de dagelijkse praktijk op de werkvloer, daardoor kan ik goed de verbinding leggen tussen werkvloer, andere afdelingen en het management en/of de directie. Ik denk in oplossingen en ik ga complexe zaken niet uit de weg. Mijn hart ligt bij organisaties in de non profit en not for profit. Aan deze organisaties lever ik graag een bijdrage om een goede balans te creëren tussen o.a. persoon, cultuur en systeem. Ervaring heb ik met organisaties die in verandering en ontwikkeling zijn. Daarnaast heb ik ervaring in het aansturen van teams met een grote span of control. Mijn kennis en kunde liggen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle, inrichten van administraties, verbeteren bedrijfsprocessen, opstellen rapportages, begroting en jaarrekening (o.a.: BBV). Daarnaast heb ik specialistische kennis van provinciale en gemeentelijke (project) subsidies (aanvragen en verantwoorden), rapportages CBS (IV3) en Exact Globe.

Branche/sector
Gezondheidszorg en welzijnszorg, Onderwijs en Onderzoek, Overheid en semi-overheid, Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Post-HBO
Titel (afgeronde opleiding):
Post HBO Bedrijfskunde
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
2020
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
Microsofte Excel en Word 2016
Goed
Exact Globe
Expert
Exact Financials
Goed
Accountview
Goed
Unit 4
Goed
E- boekhouden
Goed
Caress
Beginner
Vecozo
Matig
Asperion
Goed
mei 2019 - april 2020
Concerncontroller
Stark, Leerwerkbedrijf, Werkvoorzieningsschap van drie gemeente: Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe, 800 medewerkers. Stark is per 1 januari 2019 opgericht voor de uitvoer van de participatiewet voor de gemeente Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. Stark is ontstaan uit de splitsing van het voormalige Alescon. 05/2019-heden: Concern Controller a/i • Verantwoordelijk voor het professionaliseren van de financiële administratie • Advisering vertaling van de strategie van de organisatie naar het financiële beleid, de planning & control cyclus en de administratieve processen • Verantwoordelijk voor (en opstellen van) de jaarlijkse (meerjaren) begroting en de jaarrekening. Afstemming begroting met de directeur en het bestuur van de deelnemende gemeente • Financieel adviseur, sparringpartner voor directeur, MT en collega’s in de organisatie (MT-lid) • Advisering en coördinatie bij verzameling en analyse van financiële gegevens, opstellen informatie in de vorm van interne en externe rapportages, waaronder onder andere de rapportages voor het CBS (IV3) • Verantwoordelijk liquiditeit & treasury • Opstellen en beoordelen businesscases • Verantwoordelijk voor en het opstellen van afdelingsjaarplan 2020 • Verantwoordelijk voor de administraties van de deelnemingen, opstellen rapportages • Aanspreekpunt accountant; begeleiding proces interim controle & jaarrekening • Functionele aansturing financiële administratie • Coaching collega’s en medewerkers in doorontwikkeling nieuwe organisatie Behaalde resultaten: • Upgraden kwartaalrapportage • Inrichting Planning & Control cyclus • Herinrichting van de functies binnen de financiële afdeling • Upgraden liquiditeitsbegroting
juni 2018 - mei 2019
Manager Finance & Control
NOC*NSF, een sportorganisatie met als doel de (top)sport in Nederland te bevorderen 160 medewerkers. 06/2018- heden: Manager Finance & VMS a/i • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het totale financiële beleid, waaronder ook het Bestedingsplan en overige Verdelen Middelen aan bonden. • Verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, Planning & Control, het jaarrekeningtraject van de werkorganisatie, consolidatie van de deelnemingen en onderhoud de contacten met de accountant; • Verantwoordelijk voor het samenstellen van de begroting en financiële (management) rapportages, budgetbewaking en houdt de organisatie ‘in control’ • Verantwoordelijk voor de uitvoer van de (financiële) administratie van het Fonds voor de Topsporter; • Verantwoordelijk voor correcte verwerking van alle financiële en fiscale handelingen binnen de organisatie en bewaakt de vermogens- en liquiditeitspositie; • Verantwoordelijk voor het formuleren en vastleggen van het eigen afdelingsplan, doelstellingen en werkafspraken van de afdeling, en de uitvoering en monitoring daarvan; • Coaching en ontwikkeling van de afdeling (15 medewerkers, 2 teams).
januari 2018 - maart 2018
Financial Controller
Presikhaaf Bedrijven, Werkvoorziening Midden Gelderland, 3000 medewerkers. Tijdens de opdrachtperiode was Presikhaaf Bedrijven in transitie. Per 1 januari zijn de activiteiten van Presikhaaf Bedrijven overgedragen aan Scalabor B.V. 01/2018- 03/2018: Financial Controller a/i • Opstellen van de jaarrekening van Werkvoorziening Midden-Gelderland (BBV); het resultaat bestond uit een productieresultaat, resultaat uit verloning, resultaat uit begeleiding en een overige resultaat • Opstellen (geconsolideerde) jaarrekeningen van de verbonden partijen; Stichtingen en Bv’s, in totaal 7 jaarrekeningen • Verantwoordelijk en begeleiding voor opbouw van de dossiers voor de jaarrekeningcontrole • Aanspreekpunt accountant en begeleiding controleproces jaarrekening • Opstellen verantwoording bijzondere verklaringen (projecten) • Ondersteuning vraagstukken afbouw organisatie • Verantwoordelijke externe rapportages, waaronder de IV3 (CBS) • Portefeuillehouder verzekeringen
maart 2017 - december 2017
Teamleider Financiële administratie
Presikhaaf Bedrijven, Werkvoorziening Midden Gelderland, 3000 medewerkers. Tijdens de opdrachtperiode was Presikhaaf Bedrijven in transitie. Per 1 januari zijn de activiteiten van Presikhaaf Bedrijven overgedragen aan Scalabor B.V. • Verantwoordelijk voor het Going Concern van beide afdelingen • Verantwoordelijk voor het begeleiden van de 15 medewerkers in de overgang naar Scalabor B.V. • Verantwoordelijk en uitvoerend btw-aangifte en externe rapportages (o.a. CBS, IV3) • Ondersteuning en advisering Manager SSC ter voorbereiding op de transformatie naar Scalabor B.V. • Portefeuillehouder verzekeringen
januari 2016 - maart 2017
Hoofd Bedrijfsvoering
Museum Het Valkhof, een culturele organisatie in transitie. 35 vaste medewerkers, +/- 80 vrijwilligers en +/- 20 medewerkers flexibele schil De hoofd bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de zakelijk kant van het museum, is lid van het managementteam en heeft naast de directeur op financieel gebied de contacten met de stakeholders. De volgende afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofd bedrijfsvoering: (financiële) administratie, facilitaire zaken, receptie (front office), winkel en de horeca, totaal +/- 10 fte. • Verantwoordelijk (en opstellen) meerjarenbegroting, liquiditeitsbegroting en investeringsbegroting • Verantwoordelijk (mede opstellen) jaarrekening • Verantwoordelijk en opstellen P&C • Verantwoordelijk voor de administratieve organisatie • Adviseur projecten en personeelsbeleid Onderhanden werkzaamheden en projecten: • Verbeterplan optimaliseren Bedrijfsvoering opgesteld • Verbeteren informatiemanagement • Verbeteren planning en controlecyclus • Coördinatie vernieuwen en implementeren database relaties
februari 2014 - januari 2016
Hoofd concernadministratie
Stichting Zorggroep Charim, een veranderende ouderenzorgorganisatie bestaat uit zorginstelling Stichting Zorggroep Charim en Stichting Charim Vastgoed, 1450 medewerkers. Verantwoordelijk voor de financiële, salaris en cliëntenadministratie, adviseert en vervangt manager FC. • Verantwoordelijk voor opstellen (geconsolideerde) jaarrekening Zorggroep Charim en Charim Vastgoed • Regie P&C financiële verantwoording zorgaanbieders • Adviseert projectleiders, budgethouders, directeuren en collega’s in de lijn • Verantwoordelijk en leidinggevende afdeling financiën (1,67 fte) • Verantwoordelijk en leidinggevende debiteuren/crediteurenadministratie (4,34 fte) • Verantwoordelijk en leidinggevende team PSA (6 fte) • Verantwoordelijk en leidinggevende cliëntenadministratie (3 fte) • Contactpersoon financiële instanties en accountant • Portefeuillehouder verzekeringen • Advisering en bijdrage interne projecten Onderhanden werkzaamheden en projecten: • Optimaliseren werkprocessen van diverse administraties • Coördineren implementatie samenvoegen administraties collega zorggroep (Fusie) • Lid stuurgroep samenvoegen personeelsadministratie en salarisadministratie en optimaliseren werkprocessen • Coördinatie Transitie Zorgstelsel naar operationele processen • Financieel adviseur in de werkgroep aanbesteding Facilitaire Management Informatiesysteem (FMIS) • Inrichting BTW administratie • Adviseur in projectgroep herschrijven primaire en administratieve processen door veranderde wet- en regelgeving • Coördineren harmonisatie van verstrekkingen aan cliënten op de locaties