terug naar selectie

Michel Peters

Accountant - AA
Vakgebied: Finance & Accounting – accountancy
Functie: Accountant - AA
Locatie: Heel Nederland, Europa
Tarief: €70 - €90
Beschikbaarheid: 36 - 40 uur

auditing control rechhtmatigheid DBC zorg AOIC
Niet beschikbaarLaatste check: 18 juni 2018
Linkedin Website Contact
Profiel
CV & Portfolio

ot 2014 heeft Michel bij meerdere werkgevers voornamelijk AO/IC gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd. Meest relevant waren zijn werkzaamheden bij de werkgevers KPN, de RET en Vestia. Bij KPN had hij gedurende de periode 1999–2008 de rol van controller mid-office van afdeling Treasury. Deze afdeling fungeerde als een in-house bank van KPN. De nadruk in deze functie lag op het op orde hebben van governance-protocollen als systeemautorisaties en tekenbevoegdheden. Daarnaast hield hij toezicht op de juiste werking van treasury-werkprocessen en treasury-mutaties. Deze werkprocessen (ook in SOX-format) en mutaties werden door hem dagelijks gemonitord en werden dagelijks en maandelijks zowel mondeling als schriftelijk gerapporteerd aan het management. Bij vervoersbedrijf RET heeft Michel als treasurer gedurende de periode 2008-2009 alle op een treasury afdeling voortkomende werkzaamheden verricht inclusief het opleveren van een treasury jaarplan. Daarnaast had hij een bijdrage aan het project ‘financiering & aanschaf nieuw materieel’. Bij woningcorporatie Vestia had Michel gedurende de periode 2012-2013 de opdracht om de AO/IC van het door Vestia overgenomen dochterbedrijf Stadswonen in lijn te brengen met de AO/IC van Vesta.
Vanaf 2014 is Michel als freelancer audit- en controle werkzaamheden gaan verrichten bij verzekeraars en zorgaanbieders. Bij de verzekeraars CZ en Achmea betroffen dit controlewerkzaamheden op DBC-declaraties van GGZ-zorgaanbieders. Bij de zorgaanbieders GGMD Gouda, het GGZ WNB, Pameijer, Iriszorg en Viva zorggroep waren dit controlewerkzaamheden op voornamelijk levering van zorg, de juistheid van jaarcijfers en door overheden verstrekte subsidies. Deze audits werden door hem uitgevoerd ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole en door hem afgestemd met de accountant.
Michel kenmerkende competenties zijn analytisch, nauwgezet, sociaal, flexibel, integer, en gecommitteerd zijn aan de hem toevertrouwde werkzaamheden.

Branche/sector
Bouw en Vastgoed, Energiebedrijven, Gezondheidszorg en welzijnszorg, Telecommunicatie
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Master
Titel (afgeronde opleiding):
Msc Auditing & Control
Leidinggevende ervaringen
Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
2015
Ervaring als MT-lid
Nee
Software kennis
BPMOne
Goed
Careweb
Goed
XMCare
Goed
PlanCare
Goed
User
Goed
Nedap ONS
Goed
Quantum
Goed
SAP
Matig
juni 2018 - november 2018
Consultant Interne Controle - Omgevingsdienst Rivierenland - Tiel
- Onafhankelijk meerdere opdrachtgevers binnen de ODR tegelijk bedienen. Dit zijn de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Lingewaal, Neerijnen, West Maas en Waal, Zaltbommel, Neder – Betuwe en Tiel; - Zelfstandig interne controles uitvoeren op de juistheid en rechtmatigheid van legesbrieven; - Rapportages verzorgen voor het hoofd Vergunningenverlening; - Ondersteuning verlenen bij de halfjaarlijkse controle op leges; - Voorbereidingen treffen voor- en informatie aanleveren tijdens de controle.
november 2017 - april 2018
Controlemedewerker rechtmatigheid – Viva Zorggroep – Planning & Control – Velsen
- Controle op rechtmatigheid van declaraties op WLZ-, WMO-, en ZVW ouderenzorg ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole betreffende 2017. Dit ter vervanging van de medewerker AO/IC agv zwangerschapsverlof. - werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het vaststellen van rechtmatigheid van gedeclareerde zorg zoals controle van bewonerslijsten van zorglocaties, controle urenregistratie medewerkers, controle van door gemeenten afgegeven indicaties, controle op aanwezigheid van zorgplannen en ondersteuningsplannen, analyse van aantallen & verwerking in 2017 van zorgplannen binnen de extramurale zorg. Genoemde controles vonden plaats op DBC producten, op intramurale zorg, extramurale zorg en op de WMO-zorgproducten Begeleiding, Beschermd Wonen, Dagbehandeling en Hulp in de huishouding
juni 2017 - oktober 2017
Analist AOIC – Stichting Iriszorg – Arnhem
- Tijdelijke positie ingevuld van analist AOIC totdat vacature wordt ingevuld door vaste kracht. Werkzaamheden liggen op het vlak van controle van een 70 tal WLZ-, WMO-, DBC-, JDBC-, DBBC,- Forensische-, Jeugdwet-, BGGZ- dossiers ten behoeve van de 2017 Trimester 1 controle door de accountant; - Daarnaast controle uitgevoerd op tarieven van ZVW-contracten en contracten met de Gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Achterhoek, Doetinchem, Foodvalley (Ede), Nijmegen; - De follow-up verzorgd op de Management Letter met daarin de vastlegging van de ontwikkeling van een 15 tal company breed spelende projecten; - Analyse uitgevoerd op hoe binnen Iriszorg de CONO/beroepenlijst wordt gehanteerd en middels AFAS wordt vastgelegd ; - Nieuwe medewerker geïnstrueerd ; - De 2017 Trimester 1 controls afgestemd met management IZ en accountant;
november 2016 - april 2017
Adviseur Kwaliteit WMO/WLZ/Jeugdwet – Pameijer – Rotterdam
- audit op WMO-, WLZ- en Jeugdwet en AWBZ dossiers 2016; - audit op mutaties in personeelsdossiers; - analyse uitgevoerd op kwaliteit van rapportage regels in systeem PlanCare betreffende levering van zorg; - controle en afstemming van cijfers in jaarrekening Pameijer; - analyse uitgevoerd op resultaten van door gemeenten verstrekte subsidies aan Pameijer; - verwerken 2016 vaststellingsaanvragen subsidies verstrekt aan Pameijer. - resultaten van audit afstemmen met externe accountant & management.
september 2016 - november 2016
Controller Bestaanscontroles GGZ – GGZ WNB – Halsteren
- uitvoering bestaanscontroles m.b.t. gespecialiseerde GGZ patiëntendossiers 2015. - financiële impact n.a.v. correcties in dossiers analyseren en rapporteren richting management. - opbouwen en beheren van dossiers;
januari 2016 - mei 2016
Controller Audit & Controles GGZ – Zilveren Kruis Achmea – Leusden
- auditing DBC-declaraties n.a.v. landelijk project controle DBC-declaraties 2013 GGZ zorgaanbieders; - afstemmen van individuele controles met landelijk controleteam; - communiceren met landelijk controleteam afgestemde controles met geaudite GGZ zorgaanbieder; - opbouwen en beheren van dossiers;
juli 2015 - november 2015
Controller Audit & Controles GGZ – CZ Tilburg – Tilburg & Leusden
- auditing DBC-declaraties n.a.v. landelijk project controle DBC-declaraties 2013 GGZ zorgaanbieders; - afstemmen van individuele controles met landelijk controleteam; - communiceren met landelijk controleteam afgestemde controles met geaudite GGZ zorgaanbieder; - opbouwen en beheren van dossiers;
december 2014 - april 2015
Auditor – GGMD voor Doven en Slechthorenden – Gouda
- auditing van patiëntendossiers; - analyseren van auditresultaten en deze rapporteren richting management; - advisering t.b.v. update AO/IC in de organisatie.