terug naar selectie

Kees-Willem van Gorkum

Adjunct-directeur
Vakgebied: Management & support – directie
Functie: Adjunct-directeur, Algemeen directeur / CEO, Raad van Toezicht (RvT) - lid
Locatie: Brabant, Gelderland, Limburg, Zuid-Nederland
Tarief: €85 - €125
Beschikbaarheid: 16 - 20, 20 - 24 uur

programmamanager gemeente organisatie-ontwikkeling
Niet beschikbaarLaatste check: 12 augustus 2019
Linkedin Contact
Profiel
CV & Portfolio

Ervaren leidinggevende en strategisch adviseur. Bestuurs- en omgevingssensitief en verbindend. Analytisch met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Stabiel en stressbestendig. Collegiaal. 

Analyseert vanuit verschillende perspectieven en is duidelijk in zijn oordeel. Houdt rekening met betrokkenen, maar blijft onafhankelijk. Heeft oog voor kortetermijn-oplossingen en langetermijneffecten. Is besluitvaardig en durft keuzes te maken.

Kan mensen meekrijgen; stelt eisen, maar is zo nodig pragmatisch bij het oplossen van problemen. Creëert draagvlak, bouwt een goede relatie op met sleutelfiguren en dragers van een ontwikkelingsproces en handhaaft die. 

Verbindt bestuurlijke doelen met de capaciteit van mensen en organisatie. Is pas tevreden als veranderingen goed zijn verankerd en er perspectiefvolle personele en organisatorische randvoorwaarden zijn gerealiseerd. 

 

Branche/sector
Overheid en semi-overheid
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Post-Doc
Titel (afgeronde opleiding):
drs.
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
13
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
toepassing /gebruik kantoorapplicaties
Goed
december 2016 - januari 1970
adviseur Trens Solar Trains
ontwikkelaar en producent van voertuigen op zonne-energie; Startup: Innovatieve hoogwaardige voertuigen voor openbaar vervoer, stadsdistributie en toeristische sector; integrale advisering en ondersteuning bedrijfsstrategie en organisatie.
december 2015 - februari 2017
procesmanager intergemeentelijke samenwerking
Samenwerking bedrijfsvoering van de gemeenten Roermond, Leudal, Weert en Nederweert; Professionaliseren en versnellen samenwerking; Strategisch advies over sturing, bestuur en organisatie
april 2010 - juni 2011
Programmamanager organisatieontwikkeling
• Programmamanager veranderprogramma “Simpelveld 2.0”. Aansturing gemeentebrede organisatieverandering. Ontwikkeling e-dienstverlening en bedrijfsvoering; trainingsprogramma voor bedrijfscultuur, procesgericht werken, sturen en besturen.
september 2009 - april 2010
Adjunct-directeur
Gemeente Simpelveld; katalysator voor versterking van sturing en kanteling van de organisatie. Sturing op bestuurs- en organisatieconcept, verandering cultuur en organisatie, processturing vanuit burgerrollen, meer leiderschap, betere bedrijfsvoering, dienstverlening, samenwerking in Parkstad-Limburg.
oktober 2008 - augustus 2018
Programmamanager
(fusie)gemeente Roerdalen. Verandermanagement. Evaluatie directiemodel, advies en inrichting procesgestuurde organisatie. Start samenwerking met buurgemeenten. Projectmanager verbouw en uitbreiding gemeentehuis: concept en procesorganisatie.
april 2008 - oktober 2018
Hoofd Sociale en Publiekszaken
Gemeente Roerdalen. Sturing en rust brengen in afdeling na herindeling en moeilijke periode met gedwongen vertrek afdelingshoofd. Op orde brengen van werkprocessen en bedrijfsvoering. Samenwerking Midden-Limburg. Voorbereiden van implementatie klantcontactcentrum;
augustus 2007 - december 2018
Hoofd Bestuurszaken
Gemeente Zundert. Advisering nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris; profilering afdeling (BJZ, communicatie, informatiebeleid); inrichten en opstarten project strategische visieontwikkeling, herinrichten en versterken griffie.
januari 2007 - juli 2007
Hoofd afd. Ruimte
Gemeente Maarssen. Management van cultuur- en procesverandering. Projectmatige vernieuwing en verbetering werkprocessen gericht op dienstverlening, transparantie, efficiency en invoering nieuwe omgevingsvergunning; projectontwikkeling Op Buren; regionale samenwerking.
september 2006 - december 2006
Hoofd BMO-loco-secretaris
Gemeente Maarssen. Profileren en ontwikkelen nieuwe afdeling: kaderstellend en ondersteunend voor de gehele organisatie (Communicatie, ICT, P&O, juridische kwaliteit, inkoop en concernondersteuning); verbeteren planmatige concernsturing en control.
april 2001 - juli 2006
Senior Consultant
Consultant bij BMC, Conclusion Management, Global View Management. Strategisch advies en interimmanagement. Interimmanagement in de gemeenten Roosendaal, Lelystad, Ouderkerk ad IJssel