terug naar selectie

Herma Oosterhof

Manager Bedrijfsbureau
Vakgebied: Management & support – management
Functie: Manager Bedrijfsbureau, Afdelingsmanager, Procesmanager
Locatie: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Noord- Nederland, Oost-Nederland, Midden-Nederland, West-Nederland
Tarief: €90 - €110
Beschikbaarheid: 20 - 24, 24 - 32, 32 - 36 uur

bedrijfsvoering verandermanager procesmanager interim manager
Niet beschikbaarLaatste check: 28 november 2018
Linkedin Website Contact
Profiel
CV & Portfolio

PROFIEL 
Ervaren, enthousiaste en ambitieuze interim-
en verandermanager met een sterke focus op mens én resultaat. 
Ik ontzorg directies- en management van (lokale) overheden door veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

Gedreven om vanuit visie en integraliteit ‘voortuitgang te boeken’ en mensen daarbij in hun kracht te zetten en te verbinden. Daardoor resultaten en prestaties van organisaties te verbeteren en mensen in beweging te brengen. Veranderen is voor mij ook vooral durven en doen!

KERNKWALITEITEN
-    Uitstekende kennis van bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringsprocessen.
-    In staat om complexe organisatievraagstukken snel te doorgronden en te vertalen naar een, voor iedereen, begrijpelijke veranderstrategie incl. stappen, doelstellingen, opdrachten en gewenste resultaten.
-    Regievoering.
-    Verbind drijfveren van medewerkers aan organisatiedoelen, waardoor mensen veranderen leuk gaan vinden. Breng energie (terug) in de organisatie.
-    Kritisch.
-    Besluitvaardig.
-    Verbindend.

Branche/sector
Gezondheidszorg en welzijnszorg, Overheid en semi-overheid
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Master
Titel (afgeronde opleiding):
MBA
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
5
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
windows
Goed
november 2017 - september 2018
Interim Procesmanager e-HRM, Het Waterschapshuis
Opdracht Advies over de wenselijke richting en inrichting van de samenwerking e-HRM tussen de 16 deelnemende waterschappen en de Unie van Waterschappen, incl. het leveren van een veranderplan met daarin visie, strategie, governance, benodigde capaciteit, rollen en financiële onderbouwing. Leidinggeven aan het beheerteam e-HRM. Resultaten Een door Secretaris Directeuren van de waterschappen vastgesteld advies (verbeterplan) voor de opnieuw in te richten beheerorganisatie, incl. visie, governance en strategie. Hierbij sturing gegeven aan het proces om met alle stakeholders (HR managers van de 16 waterschappen) draagvlak en commitment te realiseren door het organiseren van bijeenkomsten. Tevens een jaarplan opgeleverd (met daarin een concrete de vertaalslag van het verbeterplan) en teambuilding in gang gezet.
november 2017 - augustus 2018
Bedrijfskundig adviseur (herinrichting bedrijfsvoering) , Gemeente Hengelo
Opdracht Organisatieadvies geven en het proces faciliteren om te komen tot een integrale visie en inrichting van de gehele bedrijfsvoering van de gemeente Hengelo. Resultaat Organisatieadvies en veranderplan opgeleverd om te komen tot een integrale en eenduidige bedrijfsvoering (structuur, cultuur, werkwijzen). Hierbij het proces om te komen tot een integraal (gedragen) visie begeleid door middel van het leiden van verschillende workshops met leidinggevenden en andere stakeholders.
juli 2017 - november 2017
Organisatieadviseur procesoptimalisatie Projectmatig werken
Opdracht Het opleveren van een integraal plan van aanpak én veranderstrategie ten behoeve van het team Plannen en Projecten, waardoor het mogelijk wordt op een professionele, integrale planmatige- én procesmatige (werk)wijze sturing en uitvoering te geven aan het gehele proces plannen en projecten. Begeleiden van het proces om te komen tot een visie en plan van aanpak. Resultaat Een door het MT vastgestelde integrale visie, veranderstrategie en plan van aanpak om te komen tot een integrale en professionele werkwijze en sturing t.b.v. het planmatig en projectmatig werken.
september 2016 - juni 2017
Projectleider Optimalisatie Discrepantie en heffing , Waterschappen Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe en GBLT
Opdracht Antwoord geven op de onderzoeksvraag: “Hoe wordt, naast een efficiënte manier van uitvoering, een rechtvaardige en effectieve heffing bereikt, de discrepantie omlaag gebracht en wat betekent dat voor de positionering van heffingstechnologie?” Resultaat Bestuurlijk advies vastgesteld over hoe GBLT en de waterschappen kunnen komen tot een effectievere werkwijze, samenwerking en sturing (model) incl. een veranderstrategie. Advies uitgebracht over de bijbehorende positionering van de heffingstechnologie.
september 2016 - juni 2017
Procesbegeleider samenwerking ICT, Waterschappen Zuiderzeeland en WDODelta
Opdracht Opleveren van een gezamenlijke infrastructuur en sturingsmodel (governance). Resultaat Het proces begeleid om te komen tot een, door het bestuur vastgesteld model voor een gezamenlijke architectuur, infrastructuur en bijbehorende sturingsmodel (governance) incl. financiële onderbouwing.
februari 2015 - september 2017
Interim manager Communicatie en dienstverlening, Waterschap Zuiderzeeland
Opdracht Ontwikkelen van een (integrale) visie en veranderstrategie op de (interne) dienstverlening (het dienstverleningsconcept). Ontwikkelen en borgen van een meer innovatieve, klantgerichte houding van 35 medewerkers (verdeeld over 4 teams (ICT, Facilitair, Communicatie en DIV). Resultaten Dienstverleningsconcept vastgesteld, incl. de veranderstrategie en roadmap. Goed fundament gelegd voor zowel bedrijfsmatige als persoonlijke ontwikkeling, waardoor men professioneler is gaan werken en de professionals zich steviger konden gaan positioneren. Verbeterde bedrijfsprocessen door basis op orde te brengen
februari 2013 - september 2014
Interim manager Bedrijfsvoering, Gemeente Oldebroek
Opdracht Het ontwikkelen van een visie en strategisch verander- en verbeterplan voor de bedrijfsvoering (ICT/informatiemanagement, financiën, facilitair, communicatie, DIV, HR) met als doel een moderne, efficiënte, effectieve en procesmatige inrichting van de bedrijfsvoering, en een kwalitatief hoge dienstverlening (o.a. het nieuwe werken, verbeterplan financiën). Participeren en adviseren over de nieuw in strategie en nieuw in te richten organisatie. Resultaten Integraal overgenomen visie op bedrijfsvoering als onderdeel van de organisatievisie.
januari 2012 - juni 2012
Organisatieadviseur, Gemeente Zeewolde
Opdracht Antwoord geven op de vraag hoe de gemeente Zeewolde haar organisatie duurzaam kan worden ingericht, om te komen tot een volwaardige regieorganisatie. Resultaat Advies opgeleverd: ‘Regie voeren vanuit eigen kracht”. Hierbij geadviseerd hoe de gemeentelijke organisatie zodanig kan worden ingericht (strategie, governance, structuur, cultuur, HRM en werkwijzen en rollen) zodat dit bijdraagt aan de doelstelling om te komen tot een volwaardige regieorganisatie.