terug naar selectie

Hans Pel

Algemeen directeur / CEO
Vakgebied: Management & support – directie
Functie: Algemeen directeur / CEO, Operationeel Directeur
Locatie: Heel Nederland, Benelux, België, Duitsland, Europa, Buiten Europa
Tarief: €95 - €125
Beschikbaarheid: 1 - 8, 8 - 16, 16 - 20, 20 - 24, 24 - 32, 32 - 36, 36 - 40, > 40, In overleg uur

Crisismanagement Procesverbetering Resultaatverbeteraarg Efficiency verbetering Verandermanagement LEAN
BeschikbaarLaatste check: 26 mei 2020
Linkedin Website Contact
Profiel
CV & Portfolio

TALENT om complexe problemen hanteerbaar te maken. Bedrijfsresultaat en waarde verbetering.

RESULTAATGERICHTE ( hands on) AANPAK 
strategisch en operationeel ( change ) management, projectmanagement, stakeholder- en shareholder management met alle daarbij behorende overlegstructuren, planningen en rapportages aan MT, RvB en RvC binnen multinationals en familiebedrijven

PROCESVERBETERING met meetbaar resultaat
m.b.t. WTB- maakprocessen, maakbaarheid en TCO van productie faciliteiten, innovatieve technische producten, investeringsgoederen en diensten binnen de internationale metaal- en bouwnijverheid.

STRATEGIE EN OPERATIE:
Strategische heroriëntatie en wijziging, cultuuromslag, herstel van winstgevendheid, ingrijpende implementatietrajecten, bedrijfsintegratie, digitale transformatie en vernieuwing van het operating model na bedrijfsovername. Competent in het omgaan met crisissituaties zoals een dreigend faillissement, vastgelopen onderhandelingen en recovery.

Uitgebreide lijst met uitgevoerde projecten met referenties op aanvraag beschikbaar

Branche/sector
Bouw en Vastgoed, Consultancy, Energiebedrijven, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Handel en retail, Industrie en productie, Technische dienstverlening
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Post-HBO
Titel (afgeronde opleiding):
Ing.
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
16
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
Microsoft office producten
Goed
SCM
Expert
ERP
Goed
juli 2019 - december 2019
Operationeel Manager
Maakindustrie. Internationaal. Technische projectorganisatie. B2B. - Stakeholder management binnen en buiten deze Japanse multinational met 8 nationaliteiten en even zoveel talen en culturen om tot een eenduidige JIT klantbelofte te komen. - Personeel (aanname-)beleid, functieprofielen, productie- en controlemiddelen aangepast aan de groeiende orderstroom, toenemende complexiteit van de orders en stringentere klanteisen. - Productie output verhoogd door introductie van teambuilding en LEAN methodieken. - Productie kwaliteit verhoogd door meer en betere werk- en controle instructies en NCR’s. - Engineeringafdeling met veel nieuwe medewerkers meer betrokken bij het productieproces.
april 2018 - november 2018
Operationeel Manager a.i.
Maakindustrie. Internationaal. Technische projectorganisatie. Verkoop via Retail ketens. B2B. Change management / groeiscenario: Voorbereiding bedrijfsverhuizing om groei te kunnen realiseren. Gerealiseerd: Organisatie : Mensen en middelen “verhuis gereed” gemaakt. SCM : Supply Chain Management verbeterd. LEAN Productie : Kwaliteit en kwantiteit output verhoogd door introductie van gestructureerd werkoverleg, SMART werkafspraken, KPI’s via zelf opgestarte Whiteboard-sessies en inzet van LEAN methodieken.
november 2016 - april 2017
Operationeel Manager a.i.
Maakindustrie. Hightech. Technische projectorganisatie. Internationaal. Eigen montage en 24/7 service organisatie. B2B. Change management / groeiscenario. Gerealiseerd: Organisatie : Communicatie en synergie binnen en tussen afdelingen verbeterd. SCM : Supply Chain Management verbeterd. Resulterend in reductie werkkapitaal, hogere omloopsnelheden en verbetering uitleveringsgraad (service)orders. LEAN Productie : Kwaliteit en kwantiteit output verhoogd door introductie van gestructureerd werkoverleg, SMART werkafspraken, optimaliseren batch-gewijze productie, verbetering van geautoriseerde tekeningen en stuklijsten, JUST-IN-TIME leveringen aan assemblage afdelingen en inzet van LEAN methodieken. Hierdoor kon omzet groei van 35% met gelijk aantal fte’s en tegen nagenoeg gelijke kosten worden gerealiseerd. Kwaliteit : Werkinstructies en testprotocollen verbeterd conform ISO richtlijnen. Regime van afkeurprotocollen met leveranciers opgestart.