terug naar selectie

Hans Pel

Algemeen directeur / CEO
Vakgebied: Management & support – directie
Functie: Algemeen directeur / CEO, Commercieel Directeur, Operationeel Directeur
Locatie: Heel Nederland, Benelux, Duitsland, Europa
Tarief: €95 - €115
Beschikbaarheid: In overleg uur

Procesverbetering Bedrijfsresultaatverbetering Turnaround
BeschikbaarLaatste check: 10 december 2018
Linkedin Website Contact
Profiel
CV & Portfolio

De bedrijven waarvoor ik werk hebben twee dingen gemeen:  

Ze zijn OP ZOEK NAAR VERBETERING en staan OPEN VOOR VERANDERING.

Een korte toelichting op mijn werkwijze aan de hand van de 3 in Management Team MT 500 genoemde criteria voor de beste bedrijven van Nederland:

Klantgerichtheid
Ik kijk naar het geheel van externe- en interne klanten en de communicatie met, tussen en door alle partijen. Of het nu gaat om een onderneming als geheel of een specifieke ( productie ) afdeling in het bijzonder.

Ik luister, analyseer en ga op basis daarvan met betrokkenen in gesprek. Over hun eigen rol, hun taken en verantwoordelijkheden in relatie tot hun functie omschrijving en…..waar ze last van hebben.

Het overleggen, begeleiden en afstemmen met “proces-eigenaren”, over afdelingsgrenzen heen, is een vast onderdeel van mijn werkzaamheden. Zeker in combinatie met het uitwerken, opzetten en implementeren van kpi’s voor de nieuwe situatie. Open communicatie, SMART afspraken en LEAN….

Door de jaren heen heb ik, door mijn coachende manier van leidinggeven, in meerdere
(productie-)bedrijven binnen de ( technische) maakindustrie een groeispurt kunnen realiseren.

In klantgericht denken en handelen, kwaliteit en kwantiteit van de output….


 

 

Productleiderschap
Iedere zichzelf respecterende onderneming streeft productleiderschap na. Ik zie het fysieke product, het leveringsprogramma, verkoop, engineering, werkvoorbereiding, inkoop, productie, installatie, aftersales en communicatie als een geheel.

Een ketting. Een keten.

Meer dan eens zien mensen door de waan van de dag alleen hun eigen stukje binnen de keten. Ik ken alle processen en laat leidinggevenden en medewerkers de consequenties zien van hun handelen en de gevolgen voor de rest.

Dit werkt verhelderend en leidt snel tot de gewenste resultaten en verdere imagoverbetering van de onderneming.

Excellente Uitvoering
Iedere zichzelf respecterende onderneming streeft excellente uitvoering na. Door mijn ervaring binnen meerdere organisaties met een eigen 24/7 service organisatie ken ik het belang van goede product- en montagehandleidingen, een goede werkvoorbereiding en strakke planning.

En dat de prijs van het product veelal een relatief klein percentage is van de totale kosten als de (service) monteur op kosten van de organisatie nogmaals terug moet.

Ik ken de processen, maak oorzaken van fouten en problemen bespreekbaar en begeleid betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de oplossing.

Branche/sector
Bouw en Vastgoed, Consultancy, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Handel en retail, Industrie en productie, Overheid en semi-overheid
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Post-HBO
Titel (afgeronde opleiding):
Ing.
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
14
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
Excel
Goed
Powerpoint
Goed
ERP
Goed
Word / Outlook
Expert
april 2018 - november 2018
Operationeel Manager a.i.
Maakindustrie. Internationaal. Verkoop via Retail ketens. B2B. Change management / groeiscenario: Voorbereiding bedrijfsverhuizing om groei te kunnen realiseren. Enkele prioriteiten: Organisatie : Mensen en middelen “verhuis gereed” gemaakt. SCM : Supply Chain Management verbeterd. LEAN Productie : Kwaliteit en kwantiteit output verhoogd door introductie van gestructureerd werkoverleg, SMART werkafspraken, KPI’s via Whiteboard-sessies en inzet van LEAN methodieken.
november 2016 - april 2017
Operationeel Manager a.i.
Maakindustrie. Hightech. Internationaal. Verkoop, engineering, productie, montage en 24/7 service organisatie. B2B. Change management / groeiscenario. Enkele prioriteiten: Organisatie : Communicatie en synergie binnen en tussen afdelingen verbeterd. SCM : Supply Chain Management verbeterd. Resulterend in reductie werkkapitaal, hogere omloopsnelheden en verbetering uitleveringsgraad (service)orders. LEAN Productie : Kwaliteit en kwantiteit output verhoogd door introductie van gestructureerd werkoverleg, SMART werkafspraken, optimaliseren batch-gewijze productie, verbetering van geautoriseerde tekeningen en stuklijsten, JUST-IN-TIME leveringen aan assemblage afdelingen en inzet van LEAN methodieken. Hierdoor kon omzet groei van 35% met gelijk aantal fte’s en tegen nagenoeg gelijke kosten worden gerealiseerd. Kwaliteit : Werkinstructies en testprotocollen verbeterd conform ISO richtlijnen. Regime van afkeurprotocollen met leveranciers opgestart.
december 2012 - maart 2013
Operationeel manager a.i.
Maakindustrie. Internationaal. Verkoop, engineering, productie, montage-/service afdeling. B2B. Change management /crisis scenario. Enkele prioriteiten: Verkoop : Kosten acquisitie en engineering van ( internationale) tenders inzichtelijk gemaakt en verlaagd. LEAN Productie : Kosten inzichtelijk(-er) gemaakt en structureel gereduceerd o.a. door introductie van gestructureerd werkoverleg en efficiëntere productieplanning. Montage : Projectbegeleiding en uitvoering ge(her-) structureerd. Kosten verlaagd. Kwaliteit : ISO (her-) certificering begeleid.