terug naar selectie

Gert Hamming

Afdelingsmanager
Vakgebied: Management & support – management
Functie: Afdelingsmanager, Backoffice Manager, Frontoffice Manager, Manager Bedrijfsbureau, Operations Manager
Locatie: Heel Nederland
Tarief: €75 - €125
Beschikbaarheid: In overleg uur

vertrouwen processen verbeteringen teambuilding veranderingen Workshops
BeschikbaarLaatste check: 12 februari 2020
Linkedin Website Contact
Profiel
CV & Portfolio

Introductie

Waarom bedrijven bij mij zouden moeten aankloppen. Omdat ze een gemotiveerde leidinggevende krijgen die mensen motiveert, resultaten laat behalen en dat ook concreet kan maken. Ik ga altijd uit van de mens en de daarbij horende talenten en vaardigheden. Ik ben een mensenmens dat een goed team kan smeden, dat van de klant en het creëren van veel kansen uitgaat.

Bij het inhuren van mijn persoon krijgt u een stevige brok ervaring in huis. Als generalist heb ik een sterk analytisch vermogen, goed in staat anders te denken en kan door de ene gedachte met de andere te verbinden nieuwe oplossingen vinden. Daarnaast ben ik creatief en stort mij met volle energie op iets nieuws.

​Passie

Mijn passie is om mensen in hun kracht te zetten door vertrouwen te geven, aandacht en interesse te tonen. Het is mijn overtuiging dat door plezier in je werk er bezieling en empowerment ontstaat. Een organisatie vol met deze energie creëert oprechte klantervaringen en is zeer effectief. Als de medewerker ruimte en zelfstandigheid ervaart om de klantsignalen om te zetten naar verbeterkansen, dan ontstaat er binnen een team eigenaarschap en initiatief. Medewerkers komen in de zogenaamde verbeterstand te staan en er ontstaat een lerende organisatie. Tevreden en gelukkige mensen staan aan de basis van de succesvolle organisatie.

In mijn zienswijze bewaakt de manager de doelgerichtheid, schept de randvoorwaarden, faciliteert en wordt de dienende leider. Hij is vooral een verbinder tussen team, directie en klant.

Karakter

Open, betrouwbaar, loyaal, hartelijk, gemakkelijk in de omgang en een warm mens. Ik heb een gelijkmatig humeur, een optimistische levenshouding en geestdrift, ben zelfverzekerd, gedreven en avontuurlijk ingesteld. Ik probeer anderen te helpen en streef naar rechtvaardigheid, eerlijkheid en redelijkheid in mijn leven en in mijn werk.

Branche/sector
Financiële dienstverlening, Gezondheidszorg en welzijnszorg, Handel en retail, Horeca, Recreatie, Toerisme en Cultuur, Overheid en semi-overheid, Banken en Verzekeraars
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Post-HBO
Titel (afgeronde opleiding):
BC
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
9
Ervaring als MT-lid
Ja
Software kennis
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
Goed
februari 2019 - december 2019
 Afdelingsmanager Zorginkoop en Klantadvies
Verantwoordelijk voor de zorginkoop van en de advisering aan klanten over de zorgsoorten die vallen binnen het bedrijfsonderdeel. • Draagt bij aan het scheppen van voorwaarden, gericht op het optimaliseren van de zorginkoop- en Klantadviesprocessen waaronder het onderhandelen met zorgaanbieders en leveranciers en het afsluiten van contracten. • Verantwoordelijk om tot een evenwichtige inkoop en adequate klantadvisering te komen voor de betreffende zorgsoorten, en komt ook met voorstellen voor concentratie, verbeteringen en innovatie. • Verantwoordelijk voor het creëren van synergie tussen beide processen door het omzetten van signalen uit de Klantadvies naar klantgedreven inkoop. • Draagt bij aan de voorbereiding en ontwikkeling van het afdelingsbeleid, vertaalt en implementeert het beleid van de organisatie/afdeling naar het operationeel beleid. • Voert het werkplan uit en richt hiertoe de afdeling, en de processen/activiteiten hierbinnen, optimaal in, bewaakt dit, en stemt dit af met andere organisatieonderdelen en stafafdelingen. • Geeft hiërarchisch leiding aan teammanager en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren waar nodig. • Geeft uitvoering aan het personeelsbeleid. • Onderhoudt een netwerk van relevante interne en externe werkcontacten. Resultaat: • Excellent klantadvies en klantgedreven inkoop van zorgaanbod dat optimaal aansluit bij de zorgvraag, waarbij de gemiddelde zorgkosten per klant onder het landelijk gemiddelde blijven. • Beleid binnen de afdeling gerealiseerd, zodanig dat geformuleerde doelstellingen tijdig en conform de hieraan gestelde eisen zijn behaald en belanghebbenden tijdig en correct zijn geïnformeerd over de voortgang. • Werkcontacten onderhouden, zodanig dat belanghebbenden tijdig van juiste informatie zijn voorzien, de interne samenwerking met andere teams/afdelingen voor optimale resultaten binnen de organisatie zorgt en de organisatie gerepresenteerd is in diverse gremia.
oktober 2016 - maart 2017
Teammanager Administratie a.i.
• Lid van MT • Direct leidinggeven aan vier coördinatoren • Indirect leiding aan drie teams o Crediteuren o Debiteurenbeheer en Banken Administratie o Cliëntgelden Administratie • Deelprojectleider Implementatie nieuw Cliëntgeldensysteem (CGS) • Coachen en leidinggeven o.b.v. lean methodiek en persoonlijk leiderschap Resultaat: • Coördinatoren gecoacht in persoonlijk leiderschap • Nieuwe CGS systeem implementatie klaar gemaakt • Middels het SPEL-vorm de speerpunten van FA operationeel ingevuld • Nieuwe normen van team Crediteuren vastgesteld
mei 2016 - januari 1970
Mede eigenaar het SPEL Trainingen
het SPEL Trainingen: Multifunctioneel hulpmiddel om communicatie binnen groepen (teams) te verbeteren en samenwerking en groei te realiseren. Het SPEL is breed uitgezet bij GGZ instellingen, ouderen en zelforganiserende teams. Resultaat: • De onderneming het SPEL operationeel ingericht • (Financiële) Administratie opgezet; • Commerciële activiteiten: ondernemingsplan, publiciteit, productontwikkeling, verkoop; • Werkgroep Zelforganiserende teams.
oktober 2014 - april 2015
Teammanager PGB -ZVW
Opzetten van twee nieuwe teams voor verwerking van de PGB in de ZVW • Operationeel opgezet, ingericht en hiërarchisch leidinggegeven Klant Contact Centrum en BackOffice team (35 fte); • Nieuwe werkzaamheden van PGB in de ZVW geïmplementeerd; • Klachtencoördinatoren aangesteld; • Management Informatie en operationele doelstellingen opgesteld; • Teamleiders ingewerkt op de twee nieuwe teams; • Personeelsbeleid uitgevoerd (incl. werving en selectie). Resultaat: • Gekwalificeerde medewerkers met kennis van PGB in ZVW. • Hoog kwalitatief operationeel Klant Contact Center en BackOffice. • Twee nieuwe teams die onderling en in samenwerking met hun omgeving optimaal functioneren. • Dagelijkse en maandelijkse stuurinformatie geborgd. • PGB in ZVW geïntegreerd in Achmea Zorgverzekeringen.
september 2012 - maart 2013
Teammanager Zorgverzekeringen
Project: Sluiting winkels en servicepunten Agis en Zilveren Kruis • Actief de operationele risico’s in de keten bewaakt; • Medewerkers gecoacht en gemotiveerd in de verandering; • Teammanager begeleidt in haar ontwikkeling als leidinggevende; • Loopbaanbegeleiding opgezet en gestimuleerd (talenten en kansen). Resultaat: • Winkels en Servicepunten gesloten en medewerkers begeleid naar een nieuwe toekomst in of buiten de organisatie
mei 2011 - augustus 2012
Manager Retail Bank
Project: Migratie Spaar- en Beleggingsafdeling • Verantwoordelijk voor de operationele keten van spaar- en beleggingsproducten; • Actieve bijdrage geleverd aan de gewenste rationalisatie van de bestaande spaarproducten en vorm gegeven aan de productinhoudelijke verandering; • Nieuwe teammanager ingewerkt en gecoacht; • Intensief contact onderhouden met merken Avéro, Centraal Beheer en FBTO; Resultaat: • Nieuwe Spaar- en beleggingsafdeling opgebouwd op de nieuwe locatie. • Boventallige medewerkers begeleid naar een nieuwe toekomst in of buiten organisatie • Leidinggegeven aan Spaarloonactie 2011 met als uitkomst 50.000 nieuwe Spaarders in een tijdbestek van 4 maanden.
februari 2011 - januari 1970
Interim manager
Resultaat: • Opgezet en gerealiseerd van het releasemanagement. • Opgeleverde managementinformatie.
januari 1998 - december 2000
Teammanager Betandscontrole en Verzekeringen
Resultaat: • Project bestandscontrole als afdeling ingebed in de organisatie; • Afdeling Verzekerdenadministratie gereorganiseerd: nieuwe medewerkers, werkmethodes en processen.
januari 1997 - december 1997
Hoofd administratie, logistiek en Selectie
Resultaat: • Opgesteld functioneelontwerp van een nieuw registratie- en planningssysteem. • Organisatie opgezet voor het selecteren en instromen van 10.000 politierekruten in de Politieacademie voor het korps Amsterdam/Amstelland.