terug naar selectie

Fedor Eldijk

Manager ICT
Vakgebied: Information Technology – management
Functie: Manager ICT, Directeur ICT, Directeur IT, Hoofd Automatisering, Teamleider IT
Locatie: Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland
Tarief: €100 - €110
Beschikbaarheid: 20 - 24, 24 - 32, 32 - 36, 36 - 40, > 40, In overleg uur

ITIL ICT Migraties coachen Infrastructuur aanbestedingen reorganisatie insourcing outsourcing uitbesteding teamleider
Niet beschikbaarLaatste check: 12 juni 2019
Linkedin Contact
Profiel
CV & Portfolio

Ruim drieëntwintig jaar in de IV/ICT waarvan meer dan dertien jaar ervaring als afdelings- en teammanager. Ik realiseer een snelle omslag en borg een duurzame verandering.

Ruime ervaring in het opbouwen en verbeteren van teams, verandertrajecten, visieontwikkeling, (out)sourcing,  IV-regie, reorganisaties, migraties, inkooptrajecten en Europese aanbestedingen en informatiserings- en infrastructuurprojecten.

Sterk in het leiden van professionals. Door positief leiderschap en focus op resultaat zet ik sterke en zelfstandige teams neer die optimaal bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Ook kennis van en ervaring met DIV/Recordmanagement, facilitair en HRM.

 

Branche/sector
Informatie en Communicatie Technologie (ICT), Onderwijs en Onderzoek, Overheid en semi-overheid, Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Post-HBO
Titel (afgeronde opleiding):
Ervaren Manager ICT & IV
Leidinggevende ervaringen
Strategisch, Tactisch, Operationeel
Aantal jaren werkervaring als zelfstandige
7
Ervaring als MT-lid
Ja
oktober 2017 - mei 2019
Manager Project & Informatiemanagement ( & IDB)
Manager Project & Informatiemanagement ( & IDB) Gemeente Amsterdam / Cluster Sociaal +/- 4500 werkplekken. 75 medewerkers in team. Budget €3.5M Aansturing van een gevarieerd team: Projectmanagement, Informatie-, proces- en business Analisten, Informatie- en documentatiebeheer, IV Servicedesk, post- en archief het afdelingsondersteuning en het accountteam Subsidies & Inkoop. Het versterken van het strategisch vermogen van projectmanagers en Informatiemanagers; Inrichten en begeleiden van accountteam Subsidies & Inkoop naar strategische partner voor betr. directie. Herpositioneren van Informatie- en documentatiebeheer als intrinsiek onderdeel van de IV organisatie, vooraan in het proces, Archiving By Design; Het opbouwen en ontwikkelen van een team business-, proces- en informatieanalisten, onderling verbinden deelgebieden en verbinden met business, de IV-keten en BI; Verbeteren werving en selectie jong talent voor de afdeling IV; Transitie deel van de professionals naar stedelijke expertisepools;
oktober 2016 - oktober 2017
Hoofd IV, Contracten & Recordmanagement
Hoofd IV, Contracten & Recordmanagement Inspectie van het Onderwijs (ministerie van OCW) +/- 700 werkplekken. 40 medewerkers in team. Budget €11M Inrichten IV-Regie-organisatie, ten behoeve van de aansturing van leveranciers en vraagsturing. Op gang brengen en begeleiden proces om tot een visie en roadmap voor de herontwikkeling van het IV-landschap te komen. Ontwikkeling naar meer Agile- en LEAN-werkvormen voor projecten en beheer. Insourcen/inrichten eigen ontwikkelteam voor maatwerkapplicaties. Opzetten dienstverlening door technisch team aan andere onderdelen van OCW. Behartigen belangen Inspectie op departementaal niveau. Verbetering softwareontwikkeling: kortere ontwikkeltijd, hogere release frequentie, hogere First Time Right Positioneren van Recordmanagers als adviseur op beheer van informatie, borgen Privacywetgeving en archiveringsbeleid. Verbeteren van Informatiebeveiliging door concrete activiteiten, het realiseren van volledige BIR compliancy en het borgen van IB in het architectuur- en het wijzigingsproces.
september 2015 - juli 2016
Manager ICT Operations & Technische Beheer
Manager ICT Operations / Technisch Beheer RH Marine / Radio Holland (voorheen Imtech Marine) +/- 2000 werkplekken wereldwijd. 10 medewerkers in team. Na faillissement van Imtech en overname moest Imtech Marine worden losgemaakt uit het moederbedrijf en de ICT opnieuw opgezet. – Wereldwijde ondersteuning verbeterd door delegatie van rechten, taken en tools naar lokale ICTers – Implementatie ABDO beveiligingsnorm tbv defensieopdrachten. – Vernieuwing datacenter. – Implementatie changemanagement. – Licentiecompliancy-onderzoek
mei 2014 - juli 2015
Manager ICT Backoffice & Servicedesk
Raad voor de Kinderbescherming, min. Veiligheid en Justitie +/- 2500 werkplekken, 35 medewerkers in het team onder 4 voormannen. Budget €5M Bij de Raad moest worden ingegrepen omdat er een verziekte afdelingscultuur was ontstaan en er grote risico's in de infrastructuur waren geconstateerd. Ik heb de cultuur aangepakt door positief leiderschap: focus op wat goed gaat, wat voor verbetering vatbaar is bespreekbaar maken, vertrouwen geven en medewerkers aanspreken op hun professionaliteit. Met een shift-left beweging en gericht problemmanagement heb ik de dienstverlening verder verbeterd: het aantal incidenten werd teruggebracht van 1100 tot gemiddeld 600 per week waarvan ruim 80% in het eerste contact kon worden opgelost. Omdat het team te maken had met een zeer hoge projectdruk, heb ik een Operations-deelteam opgezet om continuïteit te waarborgen. De overige deelteams heringericht op basis van taakgebieden in plaats van onderlinge verhoudingen. Tegelijkertijd hebben we, conform de strategie bij de rijksoverheid, een outsourcing transitie in gang gezet richting één van de shared service centers binnen het departement. -Professionaliseren team -Verbetering dienstverlening. -Uitvoering reorganisaties -Stabiliseren ICT Infrastructuur -Verbeteren financiële planning & aansluiting begroting op realiteit -Outsourcen ICT taken -ontwerp en inrichting IV-Regieorganisatie
juni 2012 - juni 2014
Manager Technisch Beheer
College voor Zorgverzekeringen +/- 600 werkplekken, 12 medewerkers in het team. Budget €1,5M Bij het CVZ (tegenwoordig Zorginstituut Nederland) was een spaghetti infrastructuur ontstaan met een groot aantal afhankelijkheden. Omdat het CVZ haar verzekeringstaken zou gaan afstoten moest de ontvlechting ter hand genomen worden. Door alle afhankelijkheden met de systeem- en functioneelbeheerders in kaart te brengen heb ik een roadmap opgesteld om tot de doelarchitectuur te komen. In twee jaar hebben we vervolgens alle afhankelijkheden geëlimineerd en de infrastructuur voor de verzekeringstaken geïsoleerd. Tegelijkertijd heb ik structuur gebracht in de dienstverlening. De facilitaire en ICT-servicedesk heb ik samengevoegd tot een single point of contact. Door de toenemende druk op rechtmatigheid in inkooptrajecten was een situatie ontstaan waarin het in toenemende mate moeilijker werd om investeringen te doen en de samenwerking met leveranciers goed vorm te geven. Om dit te verbeteren heb ik met de afdeling inkoop en aanbestedingsdeskundigen diverse aanbestedingstrajecten doorlopen. We hebben daarbij de uitvraag steeds gericht op flexibiliteit en de mogelijkheid om binnen de raamcontracten zelf sturend te blijven ten behoeve van de relatie met leveranciers. Standaardiseren & vereenvoudigen infrastructuur Bouw en optimalisatie statistisch rekenplatform tbv de risicoverevening (€40 miljard) Inrichten tactische beheerprocessen Samenvoegen servicedesk ICT/Facilitair Europese Aanbestedingen van o.a. inkoop hardware, software, telefonie en diensten. Implementatie en ontwikkeling Informatiebeveiligingsbeleid Opstellen lange termijn investeringsplanning & levenscyclusplan Opstellen, bewaking en verantwoordelijkheid begroting
oktober 2009 - juni 2012
Hoofd ICT & Informatisering
Het Muziektheater Amsterdam +/- 800 medewerkers, +/- 350 werkplekken, 7 medewerkers in het team. Budget €800K. Professionaliseren ICT afdeling Formuleren en uitvoeren ICT-beleid Standaardiseren ICT Infrastructuur Inrichten ITIL-processen Opstellen Meerjaren Investerings & Onderhouds Begroting In kaart brengen informatiebehoefte videoarchief, commercieel proces en ontwerp workflow Bouw AV-infrastructuur tbv registratie, broadcasting en archivering Opera- en Balletvoorstellingen. Selectie en implementatie gezamenlijk servicemanagement-systeem Facilitair en ICT (Planon) Productselectie en implementatie diverse informatiesystemen. Europese Aanbesteding Kaartverkoopsysteem Ontwikkelen meerjaren beleidsplan techniek en informatiemanagement Opstellen, bewaking en verantwoordelijkheid begroting
november 2008 - juli 2009
Team- & Projectleider
Borgprojecten - Opzetten Managed Services unit voor Borgprojecten - Diverse Infrastructuurprojecten - Project bij klant: noodherstel Infrastructuur na opzegging contract met ondersteuningspartij. - Ontwerp nieuwe infrastructuur. En in beheer brengen bij onze Managed Service Unit.
maart 2006 - oktober 2008
Coördinator ICT
Espritscholengroep +/- 2000 werkplekken, 13 medewerkers in het team - Opzetten Shared Service Center voor 10 scholen - Ontwikkelen architectuur infrastructuur - Vormen systeembeheerteam met beheerders van verschillende scholen. - Migratie naar centrale infrastructuur (2000 werkplekken) - Inrichten ITIL processen